Prometalli magazine

PROMETALLI-LEHTI: TUOTEKEHITYS JA TUOTANTO LOPPUASIAKKAAN TARPEESEEN VASTATEN

Teollisen hankinnan konsultoinnista aloittanut Tietoset tarjoaa tuotantoyrityksille tuotteita, joiden suunnittelusta, tuotannosta ja toimituksista se vastaa sopimusvalmistajaverkostoa hyödyntäen. Yrityksen komponentit ja tuotteet on suunniteltu vastaamaan loppuasiakkaiden tarpeeseen ja tuottamaan heille nykyistä suurempaa arvoa.

”Toiminta-ajatuksemme perustuu tuotteiden uudelleen ajatteluun ja kehittämiseen, jotta loppuasiakas saa työmme tuloksena parempaa suorituskykyä, korkeampaa laatua tai edullisemman hinnan. Teemme yhteistyössä asiakkaamme kanssa nykyisestä tuotteesta sellaisen, että se vastaa entistä paremmin heidän asiakkaansa tarvetta”, Tietosetin toimitusjohtaja Antti Siiskonen sanoo.

Lue koko juttu Prometallin 3+4/2017 -painoksesta sivulta 21.

(ENGTietoset answers to end client’s needs with product development and production

Tietoset designs, produces and delivers products for industrial companies with the help of wide contract manufacturer network. Tietoset’s components and products are designed to answer to the need of the end client and to create them higher value.

“Our business idea is based on rethinking and developing our customer’s products so that as a result of our cooperation, our mutual end client gets better performance, higher quality or lower price. We work together with our customer to make their existing product answer to the need of their customer better", comments Antti Siiskonen, the CEO of Tietoset Ltd.

You can read the whole article at Prometalli 3+4/2017 magazine (in Finnish) or you can ask us more!

0